Odporúčané materiály

Recenzia Knihy Nekončící milost od Philipa Yanceyho

Zac Shepperson  | Komentáre (1)

Táto kniha by mala byť povinným čítaním pre každého kresťana na Slovensku. Milosť je bežnou témou veriacich, ale je častokrát nepochopená a zneužívaná. To je smutné, pretože nepochopenie milosti má závažné následky!

“VÝCHODISKO” - Sprievodca pre vedúcich

 

Východisko je knižne spracované 13 týždňové štúdium určené pre prácu v malej skupine pre tých, ktorí hľadajú alebo začínajú svoj vzťah s Bohom. Poskytuje úvahy, štúdia a otázky ktoré pomôžu vám, ako aj tým, ktorých vediete napredovať na svojej duchovnej ceste.

Učenícky kurz – PRIESKUMNÍK

 

Prieskumník je učenícky kurz spracovaný v 6 lekciách, ktoré pomôžu mladému kresťanovi porozumieť otázkam ako je: Istota spasenia, Ako prežívať Božiu lásku a odpustenie, Ako byť plnený Duchom Svätým a žiť z jeho moci…

MÁŠ ISTOTU?

Barry St. Clair  

Cyklus študijných príručiek od Barry St. Claira, pomocou ktorých sa môže kresťan naučiť zručnosti v každej, zo základných oblastí života s Bohom, ako je modlitba, štúdium Biblie, hľadanie Božej vôle, chvíľa stíšenia s Bohom a iné. Je veľkou pomocou zvlášť pre novo obrátených kresťanov. Jednu lekciu z nich – „Máš istotu spasenia?“ uvádzame aj v našej Dávke.

CHODENIE S BOHOM A KRÍZA VIERY

Štúdium „Chodenie s Bohom“ silným spôsobom ovplyvnilo môj duchovný život, ale aj mnohých ďalších kresťanov. Chceli by sme ho preto dať do pozornosti aj vám. Jednu zo štúdií, (Kríza presvedčení, kríza viery) z knihy „Chodenie s Bohom, poznávanie a konanie Božej vôle“, nájdete v priloženom súbore.