Zručnosti vedúceho

JONATÁNOVÝCH ”SEDEM SMRTEĽNÝCH HRIECHOV” PRI ORGANIZOVANÍ HIER

Ak sa teraz postavíme, že ideme hrať hru, pri ktorej potrebujeme dve sviečky omotané kúskom drôtu … a my vystúpime s ešte neotvoreným balíčkom sviečok a kusom nerozstrihaného drôtu … už sme ich stratili.

„Moji muži“

Maruška Kožlejová  | Komentáre (2)

Táto Dávka by mala byť zameraná na „sex issues“ ako mi Zac napísal. Ktovie, čo to presne zahŕňa...ale ja som sa rozhodla písať o pohlaviach a vplyve rozdielov medzi nimi, v službe. Nie, nebojte sa, nepôjde o 23. pokračovanie bestselleru Muži sú z Marsu, ženy z Venuše...aj keď aj to môže byť poučná literatúra ☺

Aby sa do teba (ne)zamiloval tvoj mládežník

Peter Hrubo  | Komentáre (8)

Si s nimi, slúžiš im, spoločne pracujete na Božích "veciach", ale ako sa máš ako vydatá, ženatý mládežnícky pracovník vysporiadať s otázkou príťažlivosti voči druhému pohlaviu? Alebo, čo ak sa mládežník do teba zamiluje? A čo ak sa zamiluješ ty? Hlúposť? Len počkaj... Článok pre ženatých a vydaté pracovníčky s mládežou.

BYŤ VODCOM-SLUŽOBÍKOM V MEDZIKULTÚRNOM PROSTREDÍ

Paige Crawford  

Adaptované zo semináru, vedeného Danny Jonesom, misionárom na Slovensku. Toto leto bude tvoj postoj dôležitejší ako čokoľvek iné. Každý deň máme na výber, aký postoj si privlastníme na ten - ktorý deň. 10% z týždňa na tábore bude to, čo zažiješ a 90% bude tvoriť to, ako na to zareaguješ.

VODCOVSTVO AJ KEĎ ZLYHÁVAŠ

Zac Shepperson

Daniel začal odhaľovať svoje tajomstvo. Chvejúcim hlasom začal hovoriť svoj príbeh boja s pornografiou. Skúšal už všetko a nepodarilo sa mu zvíťaziť nad týmto hriechom.

Čo sa dá spraviť s tým, že deň má len 24 hodín?

Marianna Miškeiová

Námet na diskusiu. Zažívaš ty osobne, alebo tvoji blízki to, že žiješ v strese, že nestíhaš robiť veci ktoré chceš a že tvojím najhlavnejším nepriateľom je čas? Máš dojem, že "nestíhaš žiť" a že ti unikajú veci? Zažil si už to, že kvôli časovému stresu v tvojom živote si o niečo vzácne prišiel? Ak áno, tak je čas začať sa rozprávať o hodnote času.

MERANIE DUCHOVNÉHO RASTU

Paul Borthwick

Niektorí študenti chcú viac zábavy. Iní požadujú väčšiu duchovnú hĺbku. Niektorí chcú celovečerné párty a iní zase celovečerné bdenie pri modlitbe. Aká je tá správna rovnováha?

TVORENIE MYŠLIENOK - ZÁSADY BRAINSTORMINGU

Samo Lacho

Tvorenie myšlienok, inými slovami po anglicky "brainstorming," určite nie je nový pojem, i keď toto slovo sa dnes používa viac než v minulosti. Význam tohto slova je jednoducho čo najlepšie využiť tvorivý potenciál danej skupiny ľudí, ktorí sú upriamení na vyriešenie konkrétneho problému. Nielenže táto činnosť podnieti tvorivé nápady, rovnako vyvoláva vyššie očakávania celého plánovacieho tímu. Tu je zopár pravidiel k tejto činnosti, ktoré zamedzia tomu, aby si mrhal časom a tvorivosťou, a aby sa z toho nestala debata o tom, ako by sa mali určité veci spraviť.

TVAROVANIE

Steve Patty

"Dospievajúcich nemôžeme nechať, aby rástli akýmkoľvek smerom chcú. Ani by nemali byť nútení prispôsobovať sa vonkajším štandardom bez ohľadu na ich vnútorné rozpoloženie srdca. Preto sme nepožadovali žiadne pravidlá pre našich "dobrých" študentov."

SPRAVOVANIE ZNÁSOBENÉHO TÍMU - PREHĽAD

Zac Shepperson

Čo to je a ako viem, že to potrebujem? Netrvalo to dlho, kým som si uvedomil, že buď musím zmeniť svoju paradigmu, svoj postoj k vedeniu, alebo zahyniem pomalou smrťou kvôli nedostatku spánku. Alebo ma zavraždí moja vlastná žena!

PRAKTIKANTI

Jim Burns

Praktikanti, alebo študenti, dobrovoľníci na praxi, sú skvelým nástrojom, ako pomôcť zvládnuť časť tvojej služby. Mnoho študentov sníva o tom, že bude neskôr v budúcnosti pracovať s mládežou. Ale oni sú schopní vážne s tým začať už teraz! To môže do tvojej služby priniesť viac sily, príležitostí, rovnako ako aj skvelú skúsenosť, z ktorej sa môžu veľa naučiť.

SPRAVOVANIE UCTIEVANIA

Syler Thomas

Musíme svojich študentov naučiť, že môžu zažiť Božiu prítomnosť, keď sa budú zdieľať o svoje svedectvo s priateľom presne tak, ako keď spievajú: "Otvor mi oči, Duch Svätý…"

SPRAVOVANIE TVOJHO ČASU

Mike Woodruff

Mládežnícka služba, tak ako sa dnes robí, ponúka pracovníkom s mládežou dve možnosti: zorganizuj si svoj čas, alebo sa zblázni. Niektorí z vás si už vybrali to druhé a ste so svojou voľbou dokonale spokojní.

Prirodzený rast cirkvi

Samuel Lacho

Tak ako každý živý organizmus má Bohom danú silu pre rast a rozmnožovanie, tak aj v cirkvi Boh dáva silu k rastu. Našou úlohou nie je "tlačiť" cirkevné spoločenstvá dopredu, ale iba vytvárať vhodné podmienky, aby sa Bohom daná sila uvoľnila. Ako na to? Pozrite sa spolu so mnou na niekoľko princípov, ktoré Boh zabudoval do svojho stvoriteľského plánu a preskúmajte, ako sa týkajú vašej služby.

PLÁNOVANIE V KALENDÁRI PRE MLÁDEŽNÍCKU SLUŽBU

 

Jednou z výziev nového mládežníckeho vedúceho je naučiť sa, ako si dopredu naplánovať svoju službu. Ak si detailista, bude to pre teba ľahké. Ak nie si, tak sa ti tento proces bude zdať ako umieranie. Ale ak to vyskúšaš, tento proces sa pre teba stane nástrojom, ktorý ťa oslobodí od chaosu,, z nedostatku príprav a zodpovednosti tvojich spolupracovníkov.

Prieskum učeníkovacích schopností

 

Naši učeníci sú pravdepodobne najlepší ľudia, ktorí dokážu ohodnotiť naše učeníkovacie schopnosti. Je tu niekoľko ťažkých otázok, ktorým musí čeliť učeníkovateľ, no rovnako ti poskytnú úžasnú spätnú väzbu na tvoje silné i slabé stránky. Neboj sa sám seba! Použi tento dotazník s niekoľkými svojimi učeníkmi!

PREČO NIE SME OCHOTNÍ NACHÁDZAŤ DOBROVOĽNÍKOV

Les Christie  

Ešte stále slúžiš mládežníkom iba sám? Chceš sa zabiť? Navyše, to nie je spôsob akým Hospodin chcel, aby si slúžil. Prinúť sa prečítať si tento článok a rozhodni sa, že to zmeníš.

CHODENIE S BOHOM A KRÍZA VIERY

Štúdium „Chodenie s Bohom“ silným spôsobom ovplyvnilo môj duchovný život, ale aj mnohých ďalších kresťanov. Chceli by sme ho preto dať do pozornosti aj vám. Jednu zo štúdií, (Kríza presvedčení, kríza viery) z knihy „Chodenie s Bohom, poznávanie a konanie Božej vôle“, nájdete v priloženom súbore.

APOŠTOLOVIA NÁM UKÁZALI, AKO…

Biblické štúdium o znásobovaní pracovníkov v službe zo Skutkov 6:1-7. Keď premýšľame o násobení v službe, nesmieme premýšľať len o učeníctve (znásobovaním) jednotlivcov alebo skupiniek, ale takisto o znásobovaní ľudí v službe. Tu, v Skutkoch 6. kapitole, nachádzame tento skvelý príklad toho, ako apoštolovia povzbudzovali učeníkov, aby vstúpili do služby.

ÚVOD do AUTENTICKOSTI

Samo Lacho  

Poznámky a nahrávka z úvodnej témy na KPM 2004

Pozvanie ku slobode

Samo Lacho  

Poznámky a nahrávka zo záverečnej témy na KPM 2004

Autentickosť vo vzťahu s Bohom

Pašo Zsolnay  

Pašova téma z KPM

Autentickosť v spoločenstve

Jano Vecan  

Janov naozaj autentický prednes.

Autentickosť v službe

Danny Jones      

Nepochádzalo ani z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok - snažím sa niečo dokázať sebe alebo druhým. Páčiť sa ľuďom, aby som bol prijatý a obľúbený. Budovať dobré meno. Nelichotili sme v reči, ani nechceli sme lakomne získať niečo pre seba. Pavel vedel, že je Bohom osvedčený.

ZMOCENENIE K SLUŽBE

Andy Stanley  | Komentáre (2)

Každú nedeľu som sa chodil pozrieť na tie fľaše s alkoholom, ktoré boli poukladané vedľa chodníka pri kostole, pretože bezdomovci boli na stretnutí toho muža...

POVERENIE

Zac Shepperson  | Komentáre (1)

Ako vedúci s mládežou si v kľúčovej pozícii, aby si poveril ostatných vykonávať službu. Ale ako v tomto smere začať? Tu sú štyri nápady, ktoré ti dúfam pomôžu pohnúť sa tým správnym smerom.

POVERENIE V SLUŽBE

Zac Shepperson

Zvyčajne sa pracovníci s mládežou musia naučiť dôležitý princíp totiž, že službu s mládežou nemôžu robiť sami. A aj keby mohli, nebol by to ten najlepší spôsob. Tento materiál pojednáva o tom, ako Ježiš poveroval ostatných. Svojim nasledovníkom dal skutočnú službu a skutočnú moc.

HODNOTENIE POVERENIA

Zac Shepperson

Tu je niekoľko princípov a osobných otázok, ktoré ti pomôžu určiť, či svojich dobrovoľníkov poveruješ zodpovednosťami alebo nie. Nie je jednoduché hodnotiť tento pojem, no je rozhodujúci pre vedenie zdravej mládežníckej služby.

VÝZVA POKROKU

Andy Stanley

Čo znamená byť dobrým nasledovníkom? Zvlášť ak nesúhlasíš so smerom, do ktorého sa uberáš! Tento článok ponúka niekoľko nápadov ohľadom tejto ťažkej pozície.

Praktické nápady pre TIME MANAGEMENT

 

Nasledujúcich desať návrhov zahŕňa široké spektrum schopností, ktoré nám pomôžu lepšie organizovať náš čas.

ŠTUDENSKÉ VODCOVSTVO: NETRADIČNÝ POHĽAD

Steve Miller

Študentskí vedúci píšu celoročný plán, vedú kluby, vystupujú ako hlavné postavy v školskom divadle, alebo produkujú zložité vedecké projekty. Jednoduchí, priemerní študenti pracujú v zodpovedných robotách, vytvárajú webové stránky a varia jedlá keď sú ich rodičia príliš zaneprázdnení. Čo si títo „normálni“ študenti myslia, keď prídu na mládežnícku skupinku a my im len povieme: „Sadni si rovno a počúvaj!“

HĽADANIE VEDÚCICH, KTORÝCH SI TVOJI ŠTUDENTI ZASLÚŽIA

My v Kompase a Dávke veľmi silne veríme v tím dospelých ľudí slúžiacich v mládežníckej práci a v tímovú prácu. Je to biblické, praktické a múdre. Veríme, že fáza "budovania" tvojej služby bude bez toho limitovaná. Tento článok ťa inšpiruje správnym smerom premýšľať o tíme dospelých vedúcich.

BUDOVANIE ŠTUDENTSKÝCH VEDÚCICH

Študentské vedenie sa môže stať chaotickým. Treba na to čas, kým ich vytrénujete (kto má čas naviac?). Často to popletú (z nedostatku skúseností). Niektorí sa na tom zabávajú (z nedostatku zodpovednosti). Pre tieto a iné dôvody sa proste cítime lepšie, keď vedieme mládež sami.