“VÝCHODISKO” - Sprievodca pre vedúcich

Komentáre (0) |  Príloha  |  Pridaj k obľúbeným

Východisko je knižne spracované 13 týždňové štúdium určené pre prácu v malej skupine pre tých, ktorí hľadajú alebo začínajú svoj vzťah s Bohom. Poskytuje úvahy, štúdia a otázky ktoré pomôžu vám, ako aj tým, ktorých vediete napredovať na svojej duchovnej ceste.

Pre názornosť jednu kapitolu štúdia uverejňujeme aj v našej Dávke. Materiál nemôže byť ďalej šírený nakoľko sa naň vzťahujú autorské práva. © 2001 Copyright North Point Community Church Materiál si môžete objednať na adrese: SIEŤ OZ, Spanyola 37, 010 01 Žilina, tel.: 041/7235825, treningy@siet.sk, www.siet.sk

Hodnotenie

1 2 3 4 5