„Vyderži Pionier!” Alebo výzva, ktorá stojí za to?!

Peter Hrubo | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Prečo by mal mládežník zostať sexuálne čistý? Nie je to zastaralý postoj? Prečo svadobný obrad je tak dôležitý? Nestačí povedať si vzájomné áno pred Bohom? Zopár biblických pohľadov na túto záležitosť, ktoré by mohli pracovníkovi s mládežou poslúžiť.

Prečo čakať so sexom do manželstva? Téma, ktorá sa dotýka každého slobodného muža či ženy. Je veľmi osobná. Je tiež veľmi kontroverzná v zmysle, že to, čo si ľudia myslia, čo vidia, čo počujú..., je mnohokrát úplne iné od toho, čo o tom hovorí Písmo.

Tento článok je určený na pomoc mládežníckym vedúcim, v otázke vysvetľovania dôvodov sexuálnej zdržanlivosti slobodných ľudí.

Biblia sa tejto témy dotýka viac cez príbehy, než cez úplne jasné, doslovné vysvetľovanie, ale i tak, sa z nej dá dozvedieť veľa. Hoci až tak veľa nehovorí, a navyše, my žijeme v inom svete, ale i tak by som chcel, keby sme sa aspoň „heslovito“ pozreli na túto tému očami sveta a očami Písma.

1. Časté argumenty, mýty, ktoré hovoria o tom, že nemá význam so sexom čakať až do manželstva:

1, Všetci to robia. Prečo by som to nemal robiť aj ja. Ako to môžu robiť všetci, a pritom by to malo byť zlé?

2, Je to prirodzená súčasť každého vzťahu.

3, Ak sú problémom iba choroby, potom kondóm vyrieši takmer všetko.

4, Už príroda nás učí o tom, že je jedno koľko partnerov máš. Zvieratá majú veľa partnerov a striedajú si ich.

5, Ide iba o biologický pud. Ak si hladný tak sa naješ. Tak isto je to aj so sexom.

6, Čakanie ťa nespraví šťastnejším, pripravenejším, ale viac frustrovaným.

7, Vina je produktom spoločnosti. Preto na tom nezáleží.

8, Ako môže niekto očakávať to, že pôjdem na medové týždne nepripravený na to, čo tam bude?

9, Najskôr si to musíš vyskúšať až potom môžeš ísť naozaj do toho. Aj keď kupuješ auto, tak si ho najskôr vyskúšaš.

10, Biblia v podstate nič o tom nehovorí. Skôr vidíme v SZ najznámejších ľudí, ktorí majú veľa žien alebo sex pred manželstvom.

11, Ani Ježiš, ani iní z Biblie nehovoria úplne jasne, že sa nemáme spolu milovať pred manželstvom.

12, Sex je primárna potreba človeka (tak ako jesť, dýchať, či vylučovať), ak to chcete niekomu zakazovať, tak ho vystavujete možnosti, že duševne ochorie.

13, Iné.

2. Dôvody, prečo by sa mohlo oplatiť čakať so sexom až po uzavretí manželstva:

A, Obecné:

1, Čím viac je poškodená tvoja morálna čistota, tým väčší problém budeš mať so svojou intimitou. Napr. zneužívaní ľudia sa boja. Morálna čistota ovplyvňuje tvoje vzťahy a ich hĺbku.

2, Sex neslúži ako liek k riešeniu vzťahov. Sex nefunguje bez vzťahu, vzťah funguje bez sexu.

3, Rýchlo a ľahko dosiahnuteľné stráca hodnotu.

4, Ak je slobodný mať sex mimo manželstva, potom je vysoko pravdepodobné, že bude slobodný k tomu, mať mimomanželský vzťah i po svadbe.

5, Telesným kontaktom sa vzájomný vzťah pri väčšine párov zhoršil, než zlepšil.

6, Je tu nebezpečenstvo otehotnenia.

7, Je tu nebezpečenstvo HIV a iných pohlavných chorôb. (kvapavka, syfilis, opary, herpes, zápal kĺbov kvôli pohlavným chorobám, rakovina pošvového čípku je 7x častejšia u dievčat, ktoré mali sex medzi 13 až 19 rokom). Zo štatistiky 15 zo 100 žien otehotnie aj napriek kondómu.

8, Je tu možnosť, potenciál zažiť bolesť z odmietnutia. Sex je fyzické, duševné až duchovné spojenie.

B, Biblické

Podľa Písma, Hospodin je tvorcom sex-u a stvoril ho pre manželstvo. Prečítajte si knihu Pieseň Šalamúnova, je plná ľúbostných obrazov (z tohto dôvodu ju nesmeli čítať židovskí chlapci do 12 rokov svojho života).

Veľpieseň 4:3-6 „...tvoje rty sú ako šarlátový povrázok, dvakrát farbený, a tvoje ústa krásne, ako polovica granátového jablka tvoja slucha spod tvojho závoja; tvoje hrdlo ako veža Dávidova, vystavená na zbrojáreň: tisíc štítov visí na nej, všetky veľké štíty junákov; dvoje tvojich pŕs je ako dvoje sŕňat, dvojčatá srny, ktoré sa pasú medzi ľaliami. Dokiaľ nezavanie a neschladí sa deň, a neutečú tiene, odídem k vrchu myrhy a k vŕšku kadidla. Celá si krásna moja priateľka, a nie je na tebe vady...“

Účel sexu podľa Biblie je: jednota - Gen.2,24 „...muž opustí svoju matku a svojho otca a bude ľnúť ku svojej žene a budú jedno telo.“, pre potešenie 1.Kor.7,5 „...neukracujte sa navzájom iba ak s obojstranným súhlasom...“, a pre zachovanie ľudského rodu Gen.1,22 „...ploďte sa a množte sa a naplňte zem.“

1, V staroveku malo panenstvo tak vysokú cenu, že muž, ktorý ho pred manželstvom porušil bol povinný dať otcovi tohto dievčaťa 50 šeklov striebra (0,5kg). Potom sa stalo toto dievča jeho manželkou, pretože ju ponížil a naviac ju nesmel nikdy opustiť. 5.Mojžišova 22,29

2, Predtým, ako mohli mať intímny styk dvaja ľudia, muž bol povinný vyžiadať si povolenie od jej otca. Ak by tak neurobil, zaslúžil by si odsúdenie. Gen.29,21 „Jákob povedal Lábanovi, daj mi aby som vošiel k Ráchel a aby som ju poznal“.

3, Ak sa slobodný muž vyspal so slobodným dievčaťom, bol zvodcom, t.j. zhrešil voči Bohu aj voči ľuďom a musel si dievča vziať za ženu. Ex.22,16

4, Amon si nevyžiadal súhlas od otca Támar k tomu, aby s ňou mohol spať. Zhrešil, a týmto činom zničil nie len svoj vzťah s Támar, ale aj s jej otcom. 2.Sam.13,11-14, „Amon nerob to, lebo budeš najnešľachetnejší v celom Izraeli“.

5, Mária, hoci už bola zasľúbená, ani jej nenapadlo, že by mohla mať predsvadobný styk so svojím j snúbencom Jozefom. Lk.1,34 - Mária: „ako sa mi to stane, keď neznám muža?“

6, Z Božieho pohľadu „manželským párom“ nie je ten pár, kde muž a žena žijú v spoločnej domácnosti - Ján 4,18 „...a ten, s ktorým žiješ nie je tvoj muž.“

7, Postupnosť od slobodnej osoby k stavu so záväzkom, k manželstvu je, že muž opustí svojho otca a svoju matku (t.j. nežije na úkor svojich rodičov..., v spoločnej domácnosti), bude ľnúť k svojej žene (sú nastolené nové rodinné vzťahy) a budú jedným telom (potom aj fyzicky „splynú“) Gen.2,24

Naviac, po tomto zjednotení sa už nemajú rozchádzať.

Mt.19,6 „...a dvaja budú jedno telo, čo Boh spojil človek nerozlučuj“.

8, Tu sa stretávame s pojmom smilník a cudzoložník. Žid.13.,4: „....smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.“ Smilstvu rozumieme viac v spojení s neverou (Izraelský národ smilnil s inými božstvami, hoci jeho Bohom bol Hospodin), cudzoložstvo bol obdobný pojem, hoci je použiteľný aj pre neviazaný vzťah medzi dvomi ľuďmi.

9, Apoštol hovorí o cudzoložníkoch, ktorí neprídu do nebeského kráľovstva. Pojem cudzoložstvo by sa mohol interpretovať ako: „byť s niekým na cudzej loži – posteli“. Cudzia je dovtedy, kým nie je tvoja... (rozumej manželka, nie posteľ grin 1.Kor.6,9 „Cudzoložníci nedosiahnu nebeské kráľovstvo.“

10, Intímny styk zasahuje aj do inej roviny ako fyzickej, poznačuje a spája neviditeľný svet oboch aktérov. Môže dôjsť k zjednoteniu, o ktoré nestojíš. „A či neviete, že kto sa oddá neviestke, je s ňou jedno telo? Je predsa napísané: Tí dvaja budú jedno telo.“ 1.Kor. 6,16

11, Postoj Hospodina voči ľuďom, ktorí boli v otázke intimity verní bol pozitívny (Jozef Egyptský a odolanie zvodu pani Putifarovej), a naopak život neverných ľudí niesol so sebou trpké ovocie (Dávid a Uriášova žena Batšeba, Samson a cudzie ženy – kniha Sudcov, kráľ Šalamún, jeho mnohé ženy a nedôslednosť v nasledovaní Hospodina...)

12, Iné

Je zrejmé, že často krát iba holé fakty, alebo Biblické pasáže vo vyučovaní, pre život nestačia, keď sa ku tomu pridá dobrý, motivujúci a osobný príklad, je to vždy k dobrému. Modli sa a tiež premýšľaj o tom, ako by si mohol povzbudiť mládežníkov k čistému životu v oblasti ich sexuality. Dôležité je, aby mládežníci boli motivovaní tešiť sa na to, čo Boh pre nich pripravuje v tejto oblasti viac, než na nejaké zákazy a obmedzenia. Skúsenosti mnohých totiž potvrdzujú, že sex je ako oheň, ktorý je výborný sluha, ale veľmi zlý pán. Je fajn mať ho v kozube, avšak hrozné, na koberci v izbe. Nech ti dá Boh múdrosť vyučovať, vysvetľovať a viesť.

Doporučená literatúra k tejto téme:

- Sexuální chaos – Tim Stafford, Návrat domu 1996

- Učíme sa radostne spolu žiť, Bruce a Carol Britten, EVS 1997

- Sex: šlehačka na dortu – Tomáš Řehák, Nakladatelství Křesťanský život

- Sex – Aids – Vzťahy, Stuart Angus, ACET ČR

Citácie z Biblie sú uvedené z revidovaného prekladu Písma Svätého, Prof. Roháčka

Hodnotenie

1 2 3 4 5