Závisť (Zo série Negatív)

Danny Jones | Komentáre (1) |  Príloha Audio Video Linky  |  Pridaj k obľúbeným

Napriek tomu, že všetci sme už niekedy nikomu niečo závideli, asi sa nepredbiehame v tom, aby sme o svojej závisti hovorili otvorene. Prečo? Hanbíme sa. A tak našu závisť radšej maskujeme a snažíme sa, aby si ju nikto nevšimol. A pritom nás závisť rozožiera zvnútra a nerozpoznaná, možno zachvacuje aj ľudí okolo nás a má potenciál úplne zničiť naše vzťahy. Neradno si s ňou zahrávať. Táto téma rozoberá, ako nepodceniť jej ničivú silu a ako sa s ňou vysporiadať.

Vedľa vďačnosti a lásky existuje ďalší nástroj na prekonanie pokušenia závisti, a to je spokojné srdce. Spokojnosť bola definovaná ako poznanie, že Boh mi dal všetko, čo potrebujem pre moje súčasné naplnenie a radosť v živote. Vychádza zo srdca, ktoré si je vedomé toho, že dôveruje tomu, že Boh je dobrý a verný svojim deťom. Vychádza z porozumenia verša Filipským 4:19, v ktorom nám Boh hovorí, uspokojí všetky naše potreby, ktoré máme a že veľkosť tejto potreby je nepodstatná, keďže zdroj jeho zabezpečovania je založený na veľkosti jeho bohatstva v nebi. To znamená iba jedno. Keď niečo nemám, nepotrebujem to, pretože vo chvíli, keď to budem potrebovať to dostanem, ako to Boh zasľúbil.

Vo svetle týchto faktov musíme povedať, že sú nám prikázané dve veci. Po prvé, nemôžem si urobiť zoznam svojich „potrieb,“ ktorý založím na veciach, ktoré majú ostatní ľudia okolo mňa. Stále budú existovať veci, ktoré nemám a pravdepodobne ich ani nepotrebujem. A po druhé, musím sa naučiť dovoliť Duchu Svätému, aby mi pomohol rozlíšiť medzi mojimi potrebami na jednej a túžbami na druhej strane. Nie je nič zlé na túžbe po určitých veciach, ktoré nemám. Sám Ježiš nás učil, aby sme prosili a tak dostali. Ale ak ma táto moja túžba zvedie na cestu nespokojnosti, závisti, hnevu a nakoniec k iným aktivitám, ktoré zničia mňa rovnako ako moje vzťahy s ostatnými, tak potom prestala byť dobrou túžbou.

Pre tento dôvod je spokojnosť takou rozhodujúcou vecou. Prečítaj si nasledovný text a odpovedaj na otázky. Požiadaj Boha, aby si použil svoje Slovo na to, aby ti pomohol zabrániť tomu, aby do tvojich kostí vnikla táto „rakovina“ závisti.

Filipským 4:10-13

Ako Pavol opisuje tento postoj spokojnosti?

Pavol hovorí, že sa naučil spokojnosti v časoch, keď mal nedostatok rovnako ako v časoch, kedy mal hojnosť. Prečo je to dôležité a ktoré veci sa z toho mohol z toho naučiť?

Ako si vo svojom vlastnom živote videl, že tvoja schopnosť získať veci nezmenila tvoju túžbu po tom, aby si získal ešte viac?

Takže aké je to tajomstvo spokojnosti?

1. Timoteovi 6:6-10

Aký zisk je z toho, keď zmiešame zbožnosť a spokojnosť? O akom druhu zisku sa tu hovorí?

Aké veci dáva Pavol na zoznam vecí, ktoré nás majú učiniť spokojnými?

Koľko iných vecí k nim pridávame a hovoríme, že sú pre nás nevyhnutnosťou? Čo nám to hovorí o všetkých ostatných veciach, ktoré máme?

Napriek tomu, že závisť nie je vždy o získavaní vecí, väčšinou to tak je. Ako Boh opisuje život, ktorý je hnaný túžbou získať veci, ktoré nemám?

Prečo si myslím, že moja túžba po veciach skončí inak ako sa o tom hovorí vo verši 10?

Židom 13:5

Myslíš, že je rozdiel medzi láskou k peniazom a láskou k veciam?

Aké sú niektoré zo spôsobov, ktoré človek môže robiť, aby sa uchránil od takejto lásky?

Koľko vecí je nevyhnutných pre moju spokojnosť?

Prečo si myslíš, že Boh ukončil tento verš o spokojnosti dvomi vyjadreniami, ktoré sa týkajú jeho prítomnosti v mojom živote?

Ako závisť pôsobí na moju schopnosť žiť v realite, že Boh verne prebýva v mojom živote?

Opäť si tieto tri pasáže prečítaj. Potom si urob zoznam všetkého, čo máš. Nemusíš si napísať, že máš dve perá a päť ceruziek ale urob si zoznam vo všeobecných kategóriách, ktoré budú zahrňovať všetko. Bude to pravdepodobne dlhý zoznam. Po tom, ako si vypracuješ tento zoznam, vyhraď si nejaký čas na to, aby si poďakoval Bohu za veci na tomto zozname.

Teraz si znova prečítaj svoj zoznam a zakrúžkuj si veci, bez ktorých by si kľudne mohol žiť. Podčiarkni si veci, ktoré sú veľmi potrebné ale nie sú rozhodujúce na prežitie. Teraz nejaký čas stráv a skutočne premýšľaj o týchto daroch od Boha a ďakuj mu za to, že sa o teba stará a dáva ti viac než by si skutočne potreboval.

A keď Satan použije tvoje telo a pýchu na to, aby zdôraznil to, čo nemáš a chcel by si to získať, požiadaj Boha, aby ťa zaviedol späť k tomuto zoznamu. Nech sa spokojnosť a zbožnosť stanú zdrojom veľkého zisku v tvojom živote.

Súvisiace linky

Úvod ku sérií Negatív
Program stretnutia
Talk-show o závisti
PTT show - Interview o závisti
Pieseň ku kázni a scénke na tému Závisť od Pink
Materiál pre skupinky ku kázni na tému Závisť
Zazipované zdroje ku slideshow o závisti

Video

Get the Flash Player to see this player.

Audio

Get the Flash Player to see this player.

Hodnotenie

1 2 3 4 5