Závisť – materiál pre skupinky

Samo Lacho | Komentáre (0) |  Linky  |  Pridaj k obľúbeným

Materiál pre stretnutie vašej skupinky na tému závisť. Predtým ako sa začnete zdieľať, zadefinujte si pojem závisť. Pokúste sa byť otvorení do takej miery ako sa len dá.

“Naša závisť voči ostatným nás najviac pohlcuje” (Alexander Solzhenitsyn)

“Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť/závisť je hnilobou v kostiach.”

(Príslovie 14:30)

Toto príslovie jasne hovorí o tom, že základným charakterom hriechu závisti je skaza. Ako konkrétne si mal/a možnosť vidieť/zakúsiť, ako závisť/žiarlivosť prináša “hnilobu do kostí”?

Aké prepojenie medzi pýchou a závisťou si vypozoroval/a v svojom živote?

Myslíš si, že dôsledkom závisti je často “útok” na osobu, ktorej závidíš? Ak to nie je tak, ktoré faktory tomu bránia? Ak áno, ako obyčajne prebieha útok na objekt tvojej závisti?

Jeden zo spôsobov, ako môžeme bojovať so závisťou, je vďačnosť. Existujú nejaké iné spôsoby, ktoré si objavil, ktoré dokážu zabrániť závisti aby pohltila tvoj život?

1. Korinťanom 13 hovorí, že jedna z charakteristík lásky je to, že nezávidí. To znamená, že tam, kde je láska, nemôže byť závisť. Menuj niekoľko praktických prístupov, ktoré sú dôkazom toho, že prostredníctvom lásky môžeš odstrániť hnilobu závisti?

Ako by tieto prístupy fungovali v praxi u ľudí, ktorých nepoznáš, ale pri ktorých zápasíš so závisťou?

Ako by tieto prístupy fungovali v praxi u ľudí, s ktorými máš blízky vzťah a ktorí ťa ohrozujú svojimi schopnosťami a úspechmi?

Súvisiace linky

Úvod do série Negatív
Úvod ku kázni o Závisti, kde nájdeš linky na scénku, program, videá a ostatné zdroje ku tejto kázni.

Hodnotenie

1 2 3 4 5