ŽIVOT SO ZLYHANÍM A ČISTOTOU

Zac Shepperson | Komentáre (1)  |  Pridaj k obľúbeným

Takže, po tom keď niekto v tejto záležitosti zlyhá, čo sa vlastne deje? Ako žije? Na čo myslí? Na čo myslí Boh? Čo môže tento človek očakávať?

Vo východnej Európe bude v tejto novej ére zlyhanie v sexuálnej čistote pred manželstvom stále viac a viac bežné. Silné tlaky za voľnú sexualitu sú všade a sú veľmi silné. A sily na ich kontrolu sú veľmi slabé.

Výsledkom je, že mnohí ľudia v súčasnosti zlyhajú a nedôjdu do manželstva ako panny a panicovia. Dokonca, aj v našich kresťanských komunitách je percento zlyhania vysoké. Táto generácia mladých je pod silnými sexuálnymi tlakmi, ktoré nikdy žiadna iná generácia v minulosti nezažila.

Ale pokušenie je stále rovnaké. „Správaj sa sexuálne kedykoľvek to len chceš.“ „Nestrachuj sa, čo bude s manželstvom.“ „Na manželstvo je kopa času, ale ty sa správaj sexuálne už teraz.“ „Všetci to robia a sú v pohode.“

Takže, potom, keď niekto v tejto záležitosti zlyhá, čo sa vlastne deje?
Ako žije? Na čo myslí? Na čo myslí Boh? Čo môže tento človek očakávať?

Fakty

Najjasnejší fakt je, že tvoja sexuálna čistota je preč. A nevrátiš ju späť. Nemá záruku, nemôžeš ju vymeniť alebo vrátiť a kúpiť si novú. Tak to Boh chcel. Je to dar, ktorý môžeš darovať iba raz.

Ďalší dôležitý fakt je, že to bol hriech. Boh nám v Písme dáva jasne najavo, že sex pred manželstvom je hriech (Rimanom 13:13, 1. Korinťanom 6:18-20). Takže, rozhodol si sa neposlúchnuť Božiu dokonalú pravdu a namiesto toho si išiel po svojej vlastnej ceste.

Následky

Hriech má následky. Nie vždy naisto vieme, aké následky budeme musieť niesť alebo koľko ich bude. Ale môžeš si byť istý, že hriešne skutky sú ďaleko od toho, čo je najlepšie, a tak nám uniká príležitosť zažiť Boží najdokonalejší plán. V prípade sexuálnej nemorálnosti existuje veľa následkov. Niektoré, ktoré sa dostavia okamžite, môžu byť a sú:

- strata toho, čo je najdokonalejšie (naša čistota)

- sexuálne prenosné choroby

- tehotenstvo

- nemanželské dieťa

- skoré alebo neplánované manželstvo

- emocionálna a duchovná bolesť pre rodinu

- bolesť a boj, ktoré sa prenesú do tvojho manželstva


Čo urobí Boh?

Boží nádherný a prekrásny plán milosti ponúka úplné odpustenie skrze Ježiša Krista. Ak veríme v Krista, môžeme si byť istí, že máme úplné odpustenie nášho sexuálneho hriechu a taktiež všetkých ostatných hriechov, minulých, súčasných, aj tých budúcich.

Boh nečaká na nás, aby nám vyznal, že nás miluje. Nečaká na nič, aby nás prijal a požehnal. Skrze Krista sme u neho vždy v priazni.

Samozrejme, musíme si uvedomiť svoje zlyhanie, aby sme tak poslúchli a nasledovali jeho plán. Nie, aby sme si získali jeho odpustenie, ale aby sme sa my sami vrátili späť k pravde. Hriešne premýšľanie nás odviedlo od pravdivých myšlienok o sexuálnom hriechu.

Kompromisy

Ak sme v sexuálnom hriechu zlyhali, je zjavné, že sme boli zvedení klamstvom hriechu. Akosi tento zvodný hriech poškodil pravdu. A pravda je, že sexuálna aktivita je vytvorená iba pre manželstvo.

Časom začneme robiť kompromisy s touto pravdou v našich činoch a/alebo v našej mysli. Je dokonca možné a bežné, že v mysli túto pravdu máš („Nechcem mať sex pred manželstvom“) ale robíš s ňou kompromisy skrze svoje činy v nečistých myšlienkach, pornografiu, chatovanie o sexe na internete, voyeurizmus, sexuálne videohry, erotické filmy, sex v televízii a mnohými inými spôsobmi.

Všetky tieto činy sú protikladom pravdy, ktorú vyznávame a tvrdíme, že jej veríme. V skutočnosti však klameme sami sebe (naše mysle tvrdia jednu vec, ale naše skutky dokazujú niečo iné.) Avšak naše skutky sú to, čo nakoniec ukazuje pravdu.

Kroky smerom k pravde

Ak zistíme, že toto je náš prípad, je rozhodujúce, aby sme urobili nejaké kroky k tomu, aby sme dali svoje činy do súladu s našou vierou. Tu je niekoľko krokov, ako to môžeš spraviť.

1. Poddaj sa Bohu – Pravdepodobne najdôležitejšie je, aby sme túžili po úplnom súlade našich myslí s Bohom ohľadne pravdy v tejto záležitosti. Ak stále NIE SME v našich srdciach úplne presvedčení o nasledovaní Božej pravdy o našich sexuálnych činoch, tak potom budúce zlyhanie je len otázkou vhodných okolností na to, aby sa to skutočne stalo. Je to záležitosť srdca a musí byť zakorenená v práci Ducha Svätého, ktorý skutočne mení naše srdcia v tejto oblasti. Božou mocou môžeme svoje mysle zmeniť takmer v momente. Ale zmena skoro vždy vyžaduje proces, ktorý trvá nejaký čas, kedy kráčame s Bohom a obmedzujeme oblasti v našom živote, kde opakovane robíme kompromisy.

2. Rozpoznaj a obmedz – Pozoruj, kedy opakovane robíš kompromisy. Rozpoznaj, v ktorých momentoch a za akých okolností robíš kompromisy. Ak je to internet, tak si na mesiac zruš prístup na internet, pričom buď niekomu počas tohto času vykazateľný. Ak sú to časopisy alebo súbory v počítači, tak sa snaž svoj zdroj zastaviť. Znič všetky časopisy a súbory, ktoré máš a povedz osobe, ktorej si vykazateľný, že si ich mal. Ak je problémom nejaká iná osoba, tak s ňou preruš vzťah na určitú dobu, aby si nabral síl. Alebo tento vzťah preruš natrvalo, ak je to potrebné.

3. Vykázateľnosť – Nájdi si niekoho, kto vyzerá, že má v tejto oblasti silu a poddaj sa mu v oblasti sexuálneho pokušenia. Povedz mu o svojej oblasti a určte si spolu konkrétny dátum každý týždeň, kedy sa ťa na túto oblasť bude pýtať.

4. Zdravé návyky – Nielenže je dôležité, aby si rozpoznal a získal kontrolu nad návykmi a správaním, kedy robíš kompromisy, musíš sa zároveň zamestnávať návykmi a správaním podľa pravdy a dobrého duchovného zdravia. Tu je niekoľko nápadov:

- pravidelné štúdium Biblie a modlitba

- pravidelná transparentná interakcia a intímne spoločenstvo s ostatnými veriacimi

- disciplinovane a pravidelne vstávať a chodiť do postele (toto nám pomôže vyhnúť sa márneniu času, kedy sa nás môže zmocniť pokušenie)

- disciplinované používanie internetu a televízie (to znamená, že sa budem vyhýbať márneniu času obyčajným surfovaním po nete a prepínaniu programov a taktiež odmietnem pozerať programy a chodiť na internetové stránky, ktoré v tejto oblasti robia kompromisy)

- disciplinované trávenie svojho pracovného a študijného času

- odmietnutie života v nezdravých partnerských vzťahoch

- odmietnutie zostať v neustálom vplyve osoby (alebo v blízkom priateľstve s osobou), ktorá spôsobuje, že robíš kompromisy s pravdou v oblasti sexuality

- odmietnutie chodiť na miesta, kde je pravdepodobné, že urobíš kompromis (internet, kníhkupectvá, kluby, nesprávni priatelia, filmy)

Pochop, že toto NIE JE o dodržiavaní zoznamu, kde niektoré veci robiť musíš a iné nesmieš. V tom sa skutočná sila neskrýva. Ale Boh tu vždy bude pre nás s tou správnou energiou, aby sme boli schopní žiť disciplinovane a aby sme dokázali milovať jeho aj jeho pravdu.

Bola to tvoja chyba?

Pravdepodobne častejšie, ako si myslíme sú tu tí, ktorí svoju čistotu stratia násilím. Ak si obeťou znásilnenia alebo incestu, nie je to tvoja chyba. Hriech zviedol niekoho iného a tento človek proti tebe spáchal zločin. Boh tento zločin videl a vie, že za to nie si zodpovedný. Napriek tomu, že sa môžeš cítiť nečisto a ďaleko od Boha, nie je to pravda. Chce ti ukázať pravdu, čistú lásku dokonalého otca. Nikdy ti neukrivdí a chce ti pomôcť vyliečiť sa z tejto hroznej bolesti.

A čo sa týka tvojej čistoty – stále ju máš. Čistota je niečo, čo musíme odovzdať. Je to rozhodnutie, ktoré urobíme. Ak nás niekto núti k sexuálnemu hriechu, nevydali sme sa sexuálne dobrovoľným spôsobom. Takto si si v skutočnosti uchoval svoju čistotu. A predsa, raz v budúcnosti, urobíš to nádherné rozhodnutie, že sa odovzdáš svojmu manželovi alebo manželke.

V týchto prípadoch násilia je veľmi dôležité, že niekomu o svojej situácii povieš. Tej osobe, ktorá ti ublížila, nepomôže, ak sa to bude držať v tajnosti. Ľudia, ktorí páchajú tieto násilné činy, sa budú snažiť presvedčiť svoje obete, aby to držali v tajnosti. Môžu sa im dokonca vyhrážať. Ale ak sa ich hriech bude zakrývať, nikdy to situácii nepomôže. Ani poškodenému nepomôže, ak to bude držať v tajnosti. Nech si vyberie niekoho, komu dôveruje a povie mu o zločine, ktorý bol proti nemu spáchaný.

Žijeme v nesmierne zložitom prostredí, kde je sex všade. A časom to bude len horšie. Ale Boh povolal svoj ľud k tomu, aby bol odlišný a jedinečný nasledovník pravdy v tomto temnom svete. A jeho milosťou budeme jasnými svetlami pravdy pre mnohých, ktorí uvidia a uveria.

Hodnotenie

1 2 3 4 5